CA+ Data Privacy Dag
27 januari 2023

Persbericht Data Privacy Week 2022

Datum

banner campagne

UPDATE 12 januari. De campagne is verplaatst naar april check het nieuwsbericht: https://www.dataprivacyweek.nl/data-privacy-week-ca-gecertificeerde-bedrijven-verplaatst/

Bewustwordingscampagne Data Privacy Week 2022.
Lever privacygevoelig materiaal in!

De Data Privacy Week 2022 van 24 -29 januari 2022, is een week waarin particulieren kosteloos privacygevoelig materiaal kunnen inleveren bij een professioneel datavernietigingsbedrijf in de buurt!

Het zorgvuldig omgaan met privacygevoelig materiaal geldt niet alleen voor bedrijven en overheden maar ook voor particulieren. In deze week willen de CA+ gecertificeerde bedrijven voor archief, data en productvernietiging, zoveel mogelijk mensen bewust maken van het feit dat privacygevoelig materiaal niet in de oudpapierbak of de electronica-container thuis hoort. Ga hier zorgvuldig mee om en voorkom datalekken, is de boodschap!

Door het vele thuiswerken in de afgelopen 20 maanden is het risico op datalekken groter geworden. Steeds vaker hebben we een document met vertrouwelijke gegevens in ons privébezit. Denk aan een belangrijk document dat we uitprinten om het net iets beter te kunnen lezen. We printen minder, maar wat we printen is vermoedelijk veel vertrouwelijker! Of een zakelijk documentje dat we op de privé laptop of andere datadragers opslaan, omdat dit zo uitkomt. Het gebeurt vaker dan dat je denkt.

In de week van de data privacy van 24-29 januari 2022 – #DPW2022-, kunnen particulieren kosteloos privacygevoelig materiaal inleveren bij meerdere professionele en gecertificeerde bedrijven voor datavernietiging in Nederland! Welke bedrijven meedoen aan deze campagne is te lezen op de website: www.dataprivacyweek.nl Hierop staan ook de dagen, openingstijden en welke materialen op een bepaalde locatie ingeleverd kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ria Luitjes | MIXmarketing | T: 06 83030848 | M: info@dataprivacyweek.nl

Meer informatie online check de Q&A op de website, of de artikelen op de CA+ website: Data Privacy Day 28 januari 2021, Archief opschonen januari 2020

Om 100% vertrouwelijke vernietiging te waarborgen is het CA+ keurmerk met onafhankelijke en externe toetsing, ontwikkeld en geïmplementeerd door de FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie). De CA+ gecertificeerde archief- en datavernietigingsbedrijven staan in een speciaal CA+ register vermeld. Deze bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd en gekeurd en een keer in de drie jaar vindt er een certificeringsaudit plaats door Kiwa Nederland. CA+ gecertificeerde bedrijven adviseren ook over water, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) en de Meldplicht Datalekken, vernietigd moet worden, inclusief het juiste veiligheidsniveau en de juiste vernietigingsklasse. Het is een gewaarborgd proces gebaseerd op duurzaamheid. Meer informatie inclusief het CA+ register is te vinden op de website https://www.ca-plus.nl/

Meer
artikelen