CA+ Data Privacy Dag
27 januari 2023

Lever op 27 januari je privacygevoelige materialen in

Datum

De CA+ gecertificeerde bedrijven willen iedereen bewust maken van het privacygevoelig materiaal dat we in huis, op school of op het werk hebben.

PERSBERICHT – Bewustwordingscampagne Data Privacy Dag 2023

Op 27 januari 2023 kunnen particulieren, scholen, verenigingen en ondernemers privacygevoelige materialen kosteloos inleveren. Het materiaal kan bij een professioneel en gecertificeerd datavernietigingsbedrijf in de buurt worden afgegeven.

Met dit initiatief willen CA+ gecertificeerde bedrijven voor archief, data en productvernietiging aandacht vragen voor het gevaar van datalekken van persoonlijk gegevens. De focus ligt tegenwoordig, mede door de AVG, voornamelijk op online. Hierdoor wordt wat we offline in ons bezit hebben vaak vergeten.

Privacygevoelige materialen in privébezit

“Nog steeds eindigen bankafschriften, oude administraties en datadragers zoals oude laptops en mobiele telefoons bij de openbare inleverpunten of gewoon op straat bij het oudpapier”, vertelt Freerk Potze, voorzitter van de CA+ certificering commissie en bestuurslid van FNOI. “Met het thuiswerken hebben we steeds vaker een document met vertrouwelijke gegevens in ons privébezit. We printen minder, maar wat we printen is vaak veel vertrouwelijker. Een zakelijk documentje dat we op de privé laptop of andere datadragers opslaan vergroot de kans op datalekken.” 

Voorkom datalekken van gegevens

Het is de tweede keer dat de CA+ gecertificeerde bedrijven deze bewustwordingscampagne organiseren. Er is bewust gekozen voor de week van de internationale Data Privacy, van 23 tot en met 28 januari 2023. In aanloop naar de inleverdag op vrijdag 27 januari willen de CA+ gecertificeerde bedrijven zoveel mogelijk mensen bewust maken van het feit dat privacygevoelige materialen niet in de oudpapierbak of de electronica-container thuis horen. ‘Ga hier zorgvuldig mee om en voorkom datalekken van je privacygevoelige gegevens’, is de boodschap.

Data Privacy Dag 2023 CA+ gecertificeerde bedrijven

Speciale website voor campagne

Op vrijdag 27 januari 2023 tussen 09.00 uur en 16.00 uur kunnen particulieren, scholen, verenigingen en ondernemers gratis privacygevoelig materiaal in leveren bij de professionele en gecertificeerde bedrijven voor datavernietiging in Nederland. De locaties zijn te vinden op een website, die speciaal voor deze campagne is ingericht: www.dataprivacyweek.nl

Ook vertelt deze website welke materialen er ingeleverd kunnen worden. Daarbij is er een onderzoek te vinden, waarin bezoekers aan de website kunnen aangeven hoe ze met hun vertrouwelijke materialen omgaan.

Informatie over CA+ certificering

Om 100% vertrouwelijke vernietiging te waarborgen is het CA+ certificaat met onafhankelijke en externe toetsing, ontwikkeld en geïmplementeerd door de FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie).

De CA+ gecertificeerde archief- en datavernietigingsbedrijven staan in een speciaal CA+ register vermeld. Deze bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd en gekeurd en een keer in de drie jaar vindt er een certificeringsaudit plaats door Kiwa Nederland. CA+ gecertificeerde bedrijven adviseren ook over wat er, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) en de Meldplicht Datalekken, vernietigd moet worden, inclusief het juiste veiligheidsniveau en de juiste vernietigingsklasse. Het is een gewaarborgd proces gebaseerd op duurzaamheid. Meer informatie inclusief het CA+ register is te vinden op de website https://www.ca-plus.nl/

Wat valt er onder privacygevoelige materialen?

Meer
artikelen