CA+ Data Privacy Dag
27 januari 2023

Q&A

Waarom deze campagne?

De branche geeft consumenten, scholen, verenigingen en kleine ondernemers de mogelijkheid om haar archief en data-dragers op 27 januari 2023 te laten vernietigen. Dit om het bewustzijn voor het gevaar van datalekken bij alle Nederlanders te vergroten. Het is belangrijk om ook aan het einde van de keten (buiten het tegengaan van hacken via de voorkant) te zorgen voor een goed proces.

Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen; de mens speelt een centrale rol in datalekken dus zouden ze die rol ook moeten nemen in data vernietiging.

Kortom, maak kennis met de bedrijven die je privacy bewaken na dat archieven en datadragers een kantoorpand of organisatie verlaten.

Wat willen de bedrijven met een CA+ certificaat vertrouwelijk vernietigen hiermee bereiken?

We hopen hiermee te bereiken dat werknemers, scholieren, ondernemers zelf ook meer vragen gaan stellen binnen hun bedrijf, veel alerter zijn op waar het mis kan gaan. Wat blijkt is dat dit vaak te maken heeft met menselijke fouten of vergissingen. Het is dus van belang dat iedereen aan de bel trekt als ze zien dat het ergens fout gaat. Dan is het ook van belang een beeld te hebben waar het fout kan gaan en dat er oplossingen voor handen zijn.

Dus de campagne is voor de consumenten en niet voor bedrijven?

Iedere consument en ondernemer, maar ook schooldirecteuren en de voetbal of tennisvereniging kan met een tasje of doos onder de arm naar een van de deelnemende bedrijven gaan die op de website vermeld staan.

‘Fair use policy’ is van toepassing. Het gaat hier dus niet om het inleveren van grote hoeveelheden privacy gevoelig materiaal, zoals een volle vrachtwagen.

Stel ik heb twee oude laptops en een paar mobieltjes uit het jaar nul. Waar kan ik dan terecht?

Bij een van de CA+ inleverpunten op de website die professioneel papieren archieven maar ook van data dragers zoals oude laptops, mobiele telefoons en sd-kaarten vernietigen. 

Leuk hoor, maar alles gaat toch al digitaal?

Dat klopt, er gaat juist heel veel digitaal. Daar is ook via de AVG veel aandacht voor. Er is minder focus op die documenten die geprint worden of post die we ontvangen met persoonlijke gegevens zoals polissen, bankafschriften en aktes. Dit  past niet in het plaatje van digitalisering.
Menig documentje met persoonlijke informatie wordt nog geprint, al is het alleen maar om geconcentreerder te kunnen lezen.

Door het thuiswerken staan veel documenten inmiddels ook op de privé-laptops omdat dit op een bepaald moment net even handiger werkte.

Maar als ik toch alles wis dan kan ik mijn laptop toch in de bak voor elektrische apparaten deponeren?

Wissen wil niet zeggen dat het ook echt weg is. Lees het interview maar eens met Jaap Jan Visser van Ontrack. Zij doen aan data recovery en waarschuwen ook dat mensen niet in de gaten hebben hoe gemakkelijk data te achterhalen is van datadragers nadat ze zijn afgedankt.

Iedereen weet nu toch wel dat ze een laptop niet bij het grofvuil moeten zetten?

Dat zou je denken, maar zo lang mensen het nog gewoon vinden om archieven verkregen van de gemeente bij het oud papier te zetten (sept 2020). Een boodschappenlijst waar patiëntgegevens op staan in een winkelwagen van de supermarkt achterlaat (sept 2019). Of bij het leeghalen van een opslagruimte dossiers van een advocaat gewoon bij de straat zetten (okt 2020) dan leeft het bij ‘de mens’ dus nog niet voldoende.

Als men er zich wel bewust van is, waar gaan dan de verouderde privé-laptops naar toe? Ze worden bewaard in een kast en na een poos, als je toch niet meer weet wat er op staat gaan ze al snel de container in. Nu heb je dus de kans om deze zorgvuldig bewaarde documenten en laptopst veilig, vertrouwelijk en duurzaam te laten vernietigingen.

Ik ben ondernemer, kan ik nu mijn kantoorarchief ook inleveren

De campagne is gericht op consumenten, scholen, verenigingen en kleine ondernemers . Grotere bedrijven adviseren wij via een van de CA+ gecertificeerde bedrijven een afgesloten container in het pand te plaatsen zodat daarin het vertrouwelijk materiaal gedeponeerd kan worden. CA+ gecertificeerde bedrijf komt op de afgesproken datum de container weer ophalen. 
Is er in het bedrijf geen  mogelijkheid tot het plaatsen van een container dan kunnen medewerkers altijd terecht op een van de inleverpunten. Er is wel een ‘fare use policy’ van toepassing.

Waar moet ik aan denken bij archieven

Alles wat je print of stukken die je ontvangt om door te lezen. Denk aan:

  • Personeelsdossiers
  • Gemeentearchieven
  • Zakelijke correspondentie
  • Klantgegevens
  • Beleidsstukken
  • Financiële documenten
  • Medische patiëntgegevens
  • Personeelsgegevens
  • Persoonsgegevens
  • Bankafschriften
  • Verzekeringspapieren 
  • Belastingaangiften na de bewaartermijn
  • Oude hypotheekaktes
  • Aantekeningen, schriften en werkstukken scholieren

Waar moet ik aan denken bij data dragers

Alle data die je hebt opgeslagen op een datadrager, bijvoorbeeld:

  • Film / Microfilm
  • Tapes
  • Diskettes
  • Casettebandjes /videobanden
  • CD’s en DVD’s
  • Harde schijven (externe)
  • USB-sticks
  • ID-Pasjes
  • Geheugenkaarten
  • Chips
  • Printplaten
  • Mobiele telefoons /iPads
  • Laptops 
  • LET OP: geen beeldschermen

Voor wie is deze bewustwordingscampagne bedoeld?

campagne voor wie

Iedereen die nu denkt, ‘hè hè,  eindelijk mijn oude laptop of mijn loonstrookjes en inkomstenbelastingaangiftes van 10 jaar geleden veilig laten vernietigen.’

Thuiswerkers, door corona is het veel normaler geworden meerdere dagen per week thuis te werken.

Professionals die veel werken met privacygevoelig materiaal zoals: advocaten, verzekeringsadviseurs, ‘privacy officers’, artsen, administrateurs van verenigingen.

Huidige klanten van de CA+ bedrijven, die hun medewerkers hierdoor kunnen attenderen op het belang van vertrouwelijk vernietigen van archieven en datadragers.

Gebeurt de vernietiging van vertrouwelijk materiaal duurzaam?

Duurzaam

Jazeker, deze branche heeft al jarenlange ervaring met het recyclen van materialen. De Federatie Nederlandse Oudpapier Inzameling (FNOI) en initiatiefnemer van het Keurmerk CA+ voor vertrouwelijk vernietigingen, is ook een van de initiatiefnemers van het Nationaal Recycling Forum en het jaarlijkse  Nationale Recycling Congres.

Voor de datadragers zoals laptops en mobieltjes is een geavanceerd proces ontwikkeld waarbij datadragers  gedemonteerd worden zodat de onderdelen apart weer hergebruikt kunnen worden. #recycling #circulariteit 

wat is CA+ certificering

logo CA+ certificering

Informatie over CA+ certificering

Om 100% vertrouwelijke vernietiging te waarborgen is het CA+ certificaat met onafhankelijke en externe toetsing, ontwikkeld en geïmplementeerd door de FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie).

 

De CA+ gecertificeerde archief- en datavernietigingsbedrijven staan in een speciaal CA+ register vermeld. Deze bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd en gekeurd en een keer in de drie jaar vindt er een certificeringsaudit plaats door Kiwa Nederland. CA+ gecertificeerde bedrijven adviseren ook over wat

er, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) en de Meldplicht Datalekken, vernietigd moet worden, inclusief het juiste veiligheidsniveau en de juiste vernietigingsklasse. Het is een gewaarborgd proces gebaseerd op duurzaamheid. Meer informatie inclusief het CA+ register is te vinden op de website https://www.ca-plus.nl/

 

Gebeurt de vernietiging van vertrouwelijk materiaal duurzaam?

Duurzaam

Jazeker, deze branche heeft al jarenlange ervaring met het recyclen van materialen. De Federatie Nederlandse Oudpapier Inzameling (FNOI) en initiatiefnemer van het Keurmerk CA+ voor vertrouwelijk vernietigingen, is ook een van de initiatiefnemers van het Nationaal Recycling Forum en het jaarlijkse  Nationale Recycling Congres.

Voor de datadragers zoals laptops en mobieltjes is een geavanceerd proces ontwikkeld waarbij datadragers  gedemonteerd worden zodat de onderdelen apart weer hergebruikt kunnen worden. #recycling #circulariteit