FAQ

Waarom deze campagne?

De branche geeft consumenten de hele week de mogelijkheid om haar archief en data-dragers te laten vernietigen. Dit om het bewustzijn voor het gevaar van datalekken bij alle Nederlanders te vergroten. Het is belangrijk om ook aan het einde van de keten (buiten het tegengaan van hacken via de voorkant) te zorgen voor een goed proces.

Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen; de mens speelt een centrale rol in datalekken dus zouden ze die rol ook moeten nemen in data vernietiging.

Kortom, maak kennis met de bedrijven die jouw privacy bewaken na dat archieven en datadragers een kantoorpand of organisatie verlaten.

Wat willen de bedrijven met een CA+ certificaat vertrouwelijk vernietigen hiermee bereiken?

We hopen hiermee te bereiken dat werknemers zelf ook meer vragen gaan stellen binnen hun bedrijf, veel alerter zijn op waar het mis kan gaan. Wat gebleken is dat dit vaak te maken heeft met menselijke fouten of vergissingen. Het is dus van belang dat ze aan de bel trekken als ze zien dat het ergens fout gaat. Dan moeten ze ook een beeld hebben waar het fout kan gaan en wat de oplossingen zijn.

 

Dus de campagne is voor de consumenten en niet voor bedrijven?

Het is tweeledig, iedere consument kan met zijn of haar tasje onder de arm naar een van de deelnemende bedrijven gaan (check de deelnemende bedrijven op de CA+ de website + de tijdstippen).

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een bedrijf een afgesloten container voor haar medewerkers wil plaatsen bij het bedrijf. Bedrijven die een container huren voor die week zetten wij in het zonnetje op onze website als deelnemend bedrijf aan deze actie.

 

 

Stel ik heb twee oude laptops en een paar mobieltjes uit het jaar nul. Waar kan ik dan terecht?

Bij een van de CA+ inleverpunten op de website die professioneel papieren archieven maar ook van data dragers zoals oude laptops, mobiele telefoons en sd-kaarten vernietigen. 

Leuk hoor, maar alles gaat toch al digitaal?

Er gaat veel digitaal, dat klopt en door corona is dat alleen maar meer en sneller toegenomen. Maar daardoor is er dus nog meer data aanwezig op data dragers en is er steeds sneller behoefte aan nieuwe datadragers. Die moeten nog sneller zijn en meer aankunnen, of betere bescherming bieden. De ouden apparaten worden afgedankt. Hierdoor is er ook minder focus op die documenten die geprint zijn door medewerkers omdat dat niet meer past in het plaatje van digitalisering. Daarbij moeten we het thuiswerken ook niet vergeten. Menig documentje met persoonlijke informatie wordt nog geprint, al is het alleen maar om geconcentreerder te kunnen lezen.

En vergis je niet. Door het vele thuiswerken staan veel documenten inmiddels ook op de privé laptops omdat dit op een bepaald moment net even handiger werkte.

 

Maar als ik toch alles wis dan kan ik mijn laptop toch in de bak voor elektrische apparaten deponeren?

Wissen wil niet zeggen dat het ook echt weg is. Lees het interview maar eens met Jaap Jan Visser van Ontrack. Zij doen aan data recovery en waarschuwen ook dat mensen niet in de gaten hebben hoe gemakkelijk data te achterhalen is van datadragers nadat ze zijn afgedankt.

Iedereen weet nu toch wel dat ze een laptop niet bij het grofvuil moeten zetten?

Dat zou je denken, maar zo lang met het nog gewoon vindt om archieven verkregen van de gemeente bij het oud papier te zetten (sept 2020). Een boodschappenlijst waar patiëntgegevens op staan in een winkelwagen van de supermarkt achterlaat (sept 2019). Of bij het leeghalen van een opslagruimte dossiers van een advocaat gewoon bij de straat zetten (okt 2020) dan leeft het bij ‘de mens’ dus nog niet voldoende.

Als men er zich wel bewust van is, waar gaan dan de verouderde privé-laptops naar toe? Ze worden bewaard in een kast en na een poos, als je toch niet meer weet wat er op staat gaan ze al snel de container in. Nu heb je dus de kans om deze veilig, vertrouwelijk en duurzaam te laten vernietigingen.

Ik ben ondernemer, kan ik nu mijn kantoorarchief ook inleveren

De campagne is gericht op consumenten en thuiswerkers. Bedrijven adviseren wij een afgesloten container in het pand te plaatsen zodat daarin het vertrouwelijk materiaal gedeponeerd kan worden. CA+ gecertificeerde bedrijf komt op de afgesproken datum de container weer ophalen. 
Is er in het bedrijf geen  mogelijkheid tot het plaatsen van een container dan kunnen medewerkers altijd terecht op een van de inleverpunten. Er is wel een ‘fare use policy’ van toepassing.

Waar moet ik aan denken bij archieven

In het kader van thuiswerken alles wat je print of stukken die je ontvangt om door te lezen. Denk aan:

  • Personeelsdossiers
  • Gemeentearchieven
  • Zakelijke correspondentie
  • Klantgegevens
  • Beleidsstukken
  • Financiële documenten
  • Medische patiëntgegevens
  • Personeelsgegevens
  • Persoonsgegevens
  • Bankafschriften
  • Belastingaangiften na de bewaartermijn
  • Oude hypotheekaktes

Waar moet ik aan denken bij data dragers

Alle data die je hebt opgeslagen op een datadrager, bijvoorbeeld:

  • Film / Microfilm
  • Tapes
  • Diskettes
  • Casettebandjes /videobanden
  • CD’s en DVD’s
  • Harde schijven (externe)
  • USB-sticks
  • ID-Pasjes
  • Geheugenkaarten
  • Chips
  • Printplaten
  • Mobiele telefoons /iPads
  • Laptops 

Voor wie is deze bewustwordingscampagne bedoeld?

 • campagne voor wie

Thuiswerkers, zeker nu we door corona massaal thuiswerken.

Professionals die veel werken met privacygevoelig materiaal zoals: advocaten, verzekeringsadviseurs, ‘privacy officers’, artsen, administrateurs van verenigingen.

Huidige klanten van de CA+ bedrijven, die hun medewerkers hierdoor kunnen attenderen op het belang van vertrouwelijk vernietigen van archieven en datadragers.

Maar ook iedereen die denkt, ‘hè hè, nu kan ik eindelijk mijn oude laptop of mijn loonstrookjes en inkomstenbelastingaangiftes van 10 jaar geleden veilig laten vernietigen.’

 
 

Gebeurt de vernietiging van vertrouwelijk materiaal duurzaam?

Duurzaam

Jazeker, deze branche heeft al jarenlange ervaring met het recyclen van materialen. De Federatie Nederlandse Oudpapier Inzameling (FNOI) en initiatiefnemer van het Keurmerk CA+ voor vertrouwelijk vernietigingen, is ook een van de initiatiefnemers van het Nationaal Recycling Forum en het jaarlijkse  Nationale Recycling Congres.

Voor de datadragers zoals laptops en mobieltjes is een geavanceerd proces ontwikkeld waarbij datadragers  gedemonteerd worden zodat de onderdelen apart weer hergebruikt kunnen worden. #recycling #circulariteit